Garantiefonds

De garantieregeling voor de Richtlijn Pakketreizen

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maak ik gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. Onder pakketreizen vallen alle reizen met een overnachting. STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die je betaling waarborgt tot na afloop van je boeking. Je betaalt  het boekingsbedrag dus niet aan mij, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

 

De dag na afloop van je boeking wordt het bedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan mij. Mocht ik onverhoopt voor het einde van je boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt het bedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat je je geld terugkrijgt, je boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van je boeking kunt reizen.

Hiermee heb ik mij van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van mij niet worden verleend, kun je contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.

 

Meer informatie over deze garantieregeling kan je vinden op de website van STO Garant.