We kunnen het nog!

We kunnen het nog!

Afgelopen weekend twee dagtochten gevaren. Maaike, de Verwisseling en ik kunnen het nog! Zowel overstag gaan als gijpen, het verliep allemaal even soepel als in september 2020 toen we voor het laatst hebben gevaren. Het voordeel van zo’n lange pauze is dat ik zelfs het zwemmen en het nauwlettend in de gaten houden van jachten die over bakboord varen en menen voorrang te hebben heerlijk vond.

Dinsdag mogen we weer! Joepie!!!!!